ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Перерахунок пенсій військовим

Уважаемые военные пенсионеры, если пройдет проект закона (выдержки в конце статьи ), выброшенный в интернет инсайдером, то ситуация будет не хуже чем считать пенсию с новых , согласно ПКМ от 30.08.2017г. №704, оклада по должности + оклада по званию +% надбавка за выслугу лет и это умножить на % выслуги . Суть проекта : Выбирается личный коэффициент ( Кл )за 24 месяца подряд ( соотношение вашей зарплаты ( если была больше максимального размера зарплаты с которой уплачивались социальные( страховые ) взносы то этот максимальный размер , к средней по стране за соответствующий период ). Вычитается коэффициент выслуги лет ( Кв ), который равен удвоенной вашей выслуге, учтенной при назначении пенсии (30 лет — Кв=0,6, 36 лет— 0,72 и т.д.) Однако внимание, новшество, после 60 лет в этот коэффициент добавляется гражданский стаж, если такой имеется и производится перерасчет пенсии . За 1 год к = 0.01 , за 10 лет к = 0.1. Т.е., если у Вас 34 года выслуги и 10 лет гражданского стажа, то коэффициент будет Кв = ( 34х2 ) : 100 +( 10х1 ):100= 0.68+0.10=0.78, а не 0.68. Далее считаем: 3764,40 Х Кл Х Кв = Ваша пенсия. Примечание 3764,4 = средней заработной плате в Украине, с которой уплачены страховые взносы за 2014,2015 та 2016годы. Если пройдет, то Реве респект!!! ЗАКОН УКРАЇНИ. Проект. Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами): 8) статтю 13 викласти у такій редакції: .. “Розмір пенсії; за . вислугу років обчислюється за формулою, передбаченою частиною першою статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому: для визначення коефіцієнту страхового стажу відповідно до статті 25 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за періоди вислуги років, передбачені статтею 17 цього Закону, у тому числі обрахованої у пільговому обчисленні (стаття 17 цього Закону), величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 2%. Інші періоди страхового стажу враховуються з величиною оцінки одного року страхового стажу 1%; для визначення заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, враховується грошове забезпечення за періоди та у порядку, встановлені частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону; коефіцієнт страхового стажу не обмежується максимальним розміром. 12) у статті 172: у назві статті після слів “проходження служби” доповнити словами “/ роботи на посадах”; у частині першій після слів “за цим Законом” доповнити словами “трудовою книжкою та іншими документами про страховий стаж.”; частину третю викласти у такій редакції: “Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, визначається Кабінетом Міністрів України.”; 24) текст статті 63 викласти в такій редакції: “Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їхніх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проводиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії за нормами цього Закону. Подальші перерахунки особам ( 60 р +), які після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” продовжували працювати:, проводяться у. порядку, передбаченому абзацами 1, 3 та 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зміст ст. 42 ч.4. 1. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. 3. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. 5. Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. {Частину четверту статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017} Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.) З 1 січня 2018 року пенсії, призначені до набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, за нормами цього Закону та відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (за їх бажанням), перераховуються за нормами цього Закону на підставі документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше. При цьому: для обчислення грошового забезпечення/заробітної плати враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого було призначено пенсію після звільнення зі служби. При визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії відповідно до абзаців 8-12 частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ( зміст ст 40 Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою: Кз = Зв : Зс, де: Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи; Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу); Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” — за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.), застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за останній місяць, за який враховано грошове забезпечення, з якого було вперше призначено пенсію відповідно до цього Закону після звільнення зі служби; у разі відсутності у матеріалах пенсійної справи відомостей про грошове забезпечення/заробітну плату військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, на день звільнення зі служби чи на день смерті, для перерахунку пенсії враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого була обчислена та виплачувалася пенсія станом на 31 грудня 2017 року; для визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2014,2015 та 2016 роки. ( 3764.57 ) Протягом 2018 року особа може надати додаткові документи про страховий стаж та у порядку, передбаченому частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону грошове забезпечення/заробітну плату за будь-які 24 календарних місяці служби підряд до 1 січня 2018 року для проведення перерахунку пенсії у порядку та строк, передбачений частиною третьою цієї статті. З 1 жовтня 2018 року пенсії, перераховані відповідно до частин третьої, четвертої цієї статті, перераховуються з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією статтею, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.”; 25) статтю 64 викласти в такій редакції: “Стаття 64. Індексація пенсій Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії у порядку та строки, встановлені частиною другою статті 42 та пунктом 45 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсії, обчислені із урахуванням грошового забезпечення, обчисленого в порядку, визначеному частинами восьмою — десятою статті 43 цього Закону, перераховуються у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті після визначення заробітку в порядку, визначеному частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону.”; II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: підпунктів 8, 13, 18, 19, 21 та 24 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовуються з 1 січня 2018 року; пунктів 2 і 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2018 року.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 15

17.04.2018 21:20 000000000000000000

это ТТ мама и папа


17.04.2018 21:21 Иван Иваныч

Судя по тому, что тебе они не нравятся — это достойные люди!


17.04.2018 21:32 Иван Иваныч

И надо же было такую погремуху придумать, ТТ. Никогда ещё не общался с пистолетом, нажимающим кнопки на клаве.


17.04.2018 21:43 Клим

ТТ — это Тульский Токарева (конечно пистолет, тяжелый, но машина!). А кто сейчас агрессор? Чувствуете откуда дохлой кошкой завоняло?


17.04.2018 22:03 Иван Иваныч

Прикинь, ТТ, у тебя такое героическое погонялово, а высеры твои как от голубенького, пластмассового, водяного пистолетика.


17.04.2018 22:37 Чел

Рева на 112 он-лайн 0800305112


17.04.2018 23:11 Иван Иваныч

Сышишь, ТТ. А я и не собирался с тобой соревноваться в красноречии.


18.04.2018 13:36 Стеб

А зачем звонить начали выплаты всем.да 50% от обещанного но за 3 года????????а цены какие будут в 19…..20 году? А кушать и услуги щас подавай


18.04.2018 13:48 читающий

А не пора ли , коллеги , готовить юридически выверенные документы по недоплате 50% и 25% пенсий ?


18.04.2018 15:03 Какой иск подовать первым?

А что готовить если многие ещё вообще ни чего не получили? Сегодня горячая линия ПФ поразила ответами. Когда закончим перерасчёт-ответ не знаем, может за неделю. может ещё через 3-4 месяца ищите кто Вам должен справку дать, мы как получаем, так начисляем. Так что придётся ещё подовать иски за враньё и отсутствие перерасчёта


18.04.2018 15:14 Тролли на контроле

Типичный пример работы троллей. Военные пенсионеры справедливо требуют подовать иски на возвращение того что украли перерасчётом, другие приводят пример хамства и полного хаоса в ПФ по перерасчёту.Назначенные проплаченные тролли от власти получив щелчок по носу включаются в роботу типа ТТ или искатель пожарной сигнализации уводя от конкретики в дебри кто пидарасте.. и где сигнализация. Ну ничего, нервы они не железные когда-то и рванут суки..


18.04.2018 17:17 ВЕТЕРАН

Хочу обрадовать пенсионеров податковой милиции — если примут Закон Про службу финансовой безопасности мы станем приемниками и нам пересчитают оклади по новым окладам СФБ (оклад опера 16 тыс.грв.).Прецендент уже есть — решение ВС Украины по пенсионерам милиции.


18.04.2018 17:46 Brat777

В бессильной злобе троли типа “ТТ”, бесятся что украинским силовикам постепенно начинают выплачивать доплаты!!! Обидно что мое предложение админу — отключить московию от нашего ОРД не поддержано…


18.04.2018 20:23 Витя

Получил перерасчёт. В “новую” пенсию вошли: посадовый оклад, звание и выслуга. Господа а где законные 20% за работу с гостайной и 20% за стаж шифровальной работы??? Шифры и гостайну отменили??? Это уже в пенсию не входит?


18.04.2018 21:12 Иван Иваныч

Несмотря ни на что, ТТ становится популярным! Еще один пример того, что антиреклама — тоже реклама!


18.04.2018 21:21 Иван Иваныч

ТТ — ты ЗВЕЗДА, точнее — ЗВЕЗДЕЦ! Поздравляю! И ухо у тебя скоро новое вырастет.


18.04.2018 21:34 Brat777

Gока у власти евреи — толку не будет: “Ныне из всей Русской земли всех жидов выслать и впредь их не впущать; а если тайно войдут — вольно их грабить и убивать”.

ВЛАДИМИР (Василий) ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ (1053—19.05.1125), сын Всеволода Ярославича


18.04.2018 22:00 Для Brat777

Не надо обижать Евреев. Поверьте Евреи здесь не при чём. ЭТО ТВАРИ ЖИДОВСКИЕ. Видал я их в Карабахе жалких, запуганных, дрожащих и не кому не нужных. Зато теперь один из них МИНИСТР ЦЕЛЬНОГО МВД. Знал бы тогда отвернулся от колонны пока Азербайджанцы бы их вырезали. Они россияне и тогда были призрены и сегодня изгои среди порядочных Евреев.


18.04.2018 22:05 Для Brat777

Не понял кто изменил и тогда были призрены -ЖИДОВ на РОССИЯН


22.04.2018 13:40 25 квітня акція УСВА

Прошу уваги! Згідно рішення правління УСВА від 20.03.18. Президією Спілки визначена дата проведення всеукраїнської протестної акції в м.Києві- 25.04.18.. Ми довго терпіли,розуміючи труднощі,викликані війною на сході нашої держави. Але ми бачимо,що загибель та каліцтво тисяч українців не заважає під лемент про боротьбу з корупцією,нашій владі,самим грубим чином порушуючи Конституцію та закони Держави,нехтуючи всіма нормами моралі,принижувати та знущатися над Українським народом. Самим підлим є те,що в першу чергу для цього вибрані найуразливіші верстви населення це ветерани,пенсіонери,інваліди,чорнобильці та афганці! Обмануті ветерани АТО. В суспільство насаждається протистояння та розбрат на мовній та релігійній основі. Вже на прикладах перших кроків реформування депутати і урядовці показали свій надзвичайно низький рівень компетенції та професіоналізму,свою чітку антинародну суть. Особливо в цьому виділились Міністерство праці і соціальної політики та Міністерство охорони здоров‘я. Їхню заботу ми все більше відчуваємо на собі та своїх гаманцях! Зважаючи на сказане,пропонуємо всім ветеранам афганської війни,Збройних Сил,МВС всім небайдужим громадянам підтримати протестні акцію Української спілки ветеранів Афганістану біля будівель Міністерства соціальної політики,Міністерства охорони здоров‘я та Кабінету міністрів України 25 квітня. Сбор о 8.30 станція метро ,,Арсенальна‘‘.


Комментировать