ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Перерахунок пенсій військовим

Уважаемые военные пенсионеры, если пройдет проект закона (выдержки в конце статьи ), выброшенный в интернет инсайдером, то ситуация будет не хуже чем считать пенсию с новых , согласно ПКМ от 30.08.2017г. №704, оклада по должности + оклада по званию +% надбавка за выслугу лет и это умножить на % выслуги . Суть проекта : Выбирается личный коэффициент ( Кл )за 24 месяца подряд ( соотношение вашей зарплаты ( если была больше максимального размера зарплаты с которой уплачивались социальные( страховые ) взносы то этот максимальный размер , к средней по стране за соответствующий период ). Вычитается коэффициент выслуги лет ( Кв ), который равен удвоенной вашей выслуге, учтенной при назначении пенсии (30 лет — Кв=0,6, 36 лет— 0,72 и т.д.) Однако внимание, новшество, после 60 лет в этот коэффициент добавляется гражданский стаж, если такой имеется и производится перерасчет пенсии . За 1 год к = 0.01 , за 10 лет к = 0.1. Т.е., если у Вас 34 года выслуги и 10 лет гражданского стажа, то коэффициент будет Кв = ( 34х2 ) : 100 +( 10х1 ):100= 0.68+0.10=0.78, а не 0.68. Далее считаем: 3764,40 Х Кл Х Кв = Ваша пенсия. Примечание 3764,4 = средней заработной плате в Украине, с которой уплачены страховые взносы за 2014,2015 та 2016годы. Если пройдет, то Реве респект!!! ЗАКОН УКРАЇНИ. Проект. Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами): 8) статтю 13 викласти у такій редакції: .. “Розмір пенсії; за . вислугу років обчислюється за формулою, передбаченою частиною першою статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому: для визначення коефіцієнту страхового стажу відповідно до статті 25 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за періоди вислуги років, передбачені статтею 17 цього Закону, у тому числі обрахованої у пільговому обчисленні (стаття 17 цього Закону), величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 2%. Інші періоди страхового стажу враховуються з величиною оцінки одного року страхового стажу 1%; для визначення заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, враховується грошове забезпечення за періоди та у порядку, встановлені частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону; коефіцієнт страхового стажу не обмежується максимальним розміром. 12) у статті 172: у назві статті після слів “проходження служби” доповнити словами “/ роботи на посадах”; у частині першій після слів “за цим Законом” доповнити словами “трудовою книжкою та іншими документами про страховий стаж.”; частину третю викласти у такій редакції: “Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, визначається Кабінетом Міністрів України.”; 24) текст статті 63 викласти в такій редакції: “Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їхніх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проводиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії за нормами цього Закону. Подальші перерахунки особам ( 60 р +), які після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” продовжували працювати:, проводяться у. порядку, передбаченому абзацами 1, 3 та 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зміст ст. 42 ч.4. 1. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. 3. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. 5. Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. {Частину четверту статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017} Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.) З 1 січня 2018 року пенсії, призначені до набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, за нормами цього Закону та відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (за їх бажанням), перераховуються за нормами цього Закону на підставі документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше. При цьому: для обчислення грошового забезпечення/заробітної плати враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого було призначено пенсію після звільнення зі служби. При визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії відповідно до абзаців 8-12 частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ( зміст ст 40 Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою: Кз = Зв : Зс, де: Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи; Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу); Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” — за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.), застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за останній місяць, за який враховано грошове забезпечення, з якого було вперше призначено пенсію відповідно до цього Закону після звільнення зі служби; у разі відсутності у матеріалах пенсійної справи відомостей про грошове забезпечення/заробітну плату військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, на день звільнення зі служби чи на день смерті, для перерахунку пенсії враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого була обчислена та виплачувалася пенсія станом на 31 грудня 2017 року; для визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2014,2015 та 2016 роки. ( 3764.57 ) Протягом 2018 року особа може надати додаткові документи про страховий стаж та у порядку, передбаченому частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону грошове забезпечення/заробітну плату за будь-які 24 календарних місяці служби підряд до 1 січня 2018 року для проведення перерахунку пенсії у порядку та строк, передбачений частиною третьою цієї статті. З 1 жовтня 2018 року пенсії, перераховані відповідно до частин третьої, четвертої цієї статті, перераховуються з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією статтею, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.”; 25) статтю 64 викласти в такій редакції: “Стаття 64. Індексація пенсій Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії у порядку та строки, встановлені частиною другою статті 42 та пунктом 45 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсії, обчислені із урахуванням грошового забезпечення, обчисленого в порядку, визначеному частинами восьмою — десятою статті 43 цього Закону, перераховуються у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті після визначення заробітку в порядку, визначеному частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону.”; II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: підпунктів 8, 13, 18, 19, 21 та 24 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовуються з 1 січня 2018 року; пунктів 2 і 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2018 року.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

26.01.2018 18:02 28

Посилання: 1. Максимальні розміри заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески — https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/472-maksimalni-rozmiri -zarobitnoji-plati-z-yakoji-splachuyutsya-strakhovi-vneski 2. Показники середніх заробітних плат — https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/485-pokaznyky-serednik h-zarobitnykh-plat-po-ukraini


29.01.2018 10:01 ветеран

Это все провокация. Влада хочет сравнить военпенсов с гражданскими, т.е. в очередной раз “кинуть”. Не поддаемся, а нужно объединяться и мирным способом выражать протесты. Только так.


30.01.2018 15:24 Тоже интересуюсь

Что нового? Где Закон?


30.01.2018 15:28 Титаник

А если дефолт?


3.02.2018 13:37 пенсіонеру на замітку

Шановні військові пенсіонери, з другої половини 2016 р. вступило в силу рішення суду щодо включення до складу грошового забезпечення пенсіонера , з якого призначається пенсія, сум грошової допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації та одноразової грошової допомоги при звільненні, які були йому нараховані за 24 місяці перед звільненням. Так є рішення ВСУ від 10.03.2015, в якому зазначено, що «Аналіз зазначених норм матеріального права дає підстави вважати, що грошова допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, індексація та одноразова грошова допомога при звільненні, з яких сплачено страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, відносяться до складу грошового забезпечення військовослужбовців, з розміру якого обчислюється пенсі». На підставі цього рішення ВАСУ приймає рішення про перерахунок пенсії. Наприклад : від 16.06.2015 : «Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області здійснити перерахунок та виплату з 1 грудня 2013 року пенсії ОСОБА_4, з урахуванням грошової допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації та одноразової грошової допомоги при звільненні, згідно з довідкою Запорізького обласного військового комісаріату від 4 листопада 2013 року .» Роз’яснити, що постанову Вищого адміністративного суду України від 16 червня 2015 року слід розуміти так, що цим рішенням суду визнано протиправними з 1 грудня 2013 року дії Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області в частині не включення до складу грошового забезпечення ОСОБА_4, з якого призначається пенсія, сум грошової допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації та одноразової грошової допомоги при звільненні, які були йому нараховані за 24 місяці перед звільненням, та з яких утримувався та був сплачений єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно з довідкою Запорізького обласного військового комісаріату від 4 листопада 2013 року. Можливість поборотися за перерахунок пенсії з включенням сум таких разових додаткових виплат стала реальністю. Бажаю успіху.


3.02.2018 17:57 Спасибо за заметку

где б еще образец гражданского иска раздобыть…..


3.02.2018 18:25 Brat777

«Військові пенсіонери залишилися без підтримки держави, і це ганьба», — вважає лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко. «Були різні обіцянки, але підвищення пенсій для військових пенсіонерів не провели. Відповідно до законодавства та постанови Кабміну, якщо збільшується зарплата діючим військовослужбовцям, то уряд одразу повинен провести перерахунок пенсій військовим пенсіонерам», — зазначив народний депутат.*/

Проте цього разу, зауважив Ю. Бойко, зарплату підняли не урядовою постановою, а наказом міністра оборони. «Використовуючи цю бюрократичну зачіпку, вони не надали довідку до Пенсійного фонду і не провели перерахунок пенсій колишнім військовослужбовцям», — наголосив парламентарій.

Фракція Опозиційного блоку звернулась із запитом до Генерального прокурора щодо оцінки дій уряду. «Ми також подали заяву до суду, щоб уряд перерахував і виплатив пенсії військовим пенсіонерам», — цитує слова Ю. Бойка прес-служба партії.


3.02.2018 19:01 ПФ

С 2018 года, при расчете пенсий будут учитывать среднюю зарплату в стране за три года (сейчас за два), за счет чего значительно снизится размер зарплатной базы. С учетом снижения «стоимости» одного года стажа, в среднем пенсии по сравнению с 2017-м сократятся на 25%. В этом году в Украине действуют особые правила начисления пенсий, пишет Реалист. Вместо трех лет берут среднюю зарплату по стране за два последних года. На данный момент это более 5 тысяч гривен. После эту суму умножают на стаж, 1% и на соотношение собственного заработка к среднему. Соответственно, даже при зарплате больше 7 тысяч гривен можно получить пенсию около 1,8 тысяч гривен. В следующем году условия выхода на пенсию будут хуже. Так, вместо средней зарплаты за два прошедших года будут учитывать среднюю зарплату по стране за три года. С учетом, что размер заработных плат растет с каждым годом, такие условия окажутся значительно менее выгодными для украинских пенсионеров.


5.02.2018 0:08 28

Шановний ПФ, Ви звалили все к кучу. В тому варіанті про який Ви говорите планується використати середню зарплату в Україні за 2014,2015 та 2016 роки з якої виплачено страхові внески, тобто 3764,4грн, а з 1 грудня з врахуванням середньої зарплати замість 2014р — 2017 р ця сума буде 5266 грн. Щодо особистих коефіцієнтів, то він мінімальо може становити від 2.2 це при зарплаті у 2003р -820 грн; 2004 — 1154; 2005- 1620 ( див. нижче орієнтовні показники ). З цих простих підрахунків виходить, що зменшення пенсій не відбудеться: 2,2 х 3764,4= 8281,68 , а далі множимо на коефіцієнт вислуг 1 рік військової вислуги = 2% , тобто 32 роки це 65% : 8281,68 х 0,64 = 5300 , а з 1 грудня буде — 7415. Ті хто має після звільнення має стаж цивільний то до цього додається ще по 1% за 1 рік такого стажу, наприклад при 10 роках у 1 випадку + 828,16 грн, а в 2-му — 1158, Середні показники зарплати в Україні, деталі на сайті : https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/485-pokaznyky-sered nikh-zarobitnykh-plat-po-ukraini Наприклад, з 2003 року він становив — 2003р -372,72грн; 2004-524,14; 2005-735,57; 2006-928,8; 2007-1197,91; 2008-1573,99; 2009-1650,43; 2010-1982,63; 2011-2370,53; 2012-2752,95; 2013-2979,46; 2014-3149,95; 2015-3661,41; 2016- 4482,35 Максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких відповідно до законів України справляються страхові внески ( з 2016р єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ), деталі на сайті : https://pensia.ua/ua/baza-znan/pensiyna-enciklopedia/item/472-maksimalni-rozm iri-zarobitnoji-plati-z-yakoji-splachuyutsya-strakhovi-vneski Наприклад, як зростав максимум на 1 січня починаючи з 2003: 2003р — 2200 грн.; 2004 -2660 грн.; 2005 — 4100 грн.; 2006 — 4830 грн.; 2007 — 7875 грн.; 2008 -8415 грн.; 2009 — 10 035 грн; 2010 — 13 035 грн; 2011 — 14 115 грн; 2012 — 18 241 грн; 2013 — 19499 грн.; 2014 — 20706 грн; 2015 — 20706 грн; 2016 — 34 450 грн; 2017 — 40 000 грн З 01.01.2006 р. максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких відповідно до законів України справляються страхові внески, дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. З 01.01.2007 р. максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких відповідно до законів України справляються страхові внески, дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. З 01.01.2008 р. максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких відповідно до законів України справляються страхові внески, також дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. З 01.01.2009 р. максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, з яких відповідно до законів України справляються страхові внески, також дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. У 2010 році, максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, залишається на рівні 15 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. У 2011 році, також як і у 2010 році, максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, залишається на рівні 15 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Але з 01.10.11 р. – 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. У 2012-2015 роках максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески встановлено на рівні 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. З 01.01.2016 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. N 2464-VI) За періоди до липня 1998 року, тобто до часу, коли вперше запроваджене обмеження, зарплата враховується у межах сум, які, включалися до зарплати, з якої обчислювали пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення», і які не перевищують 5,6 розміру середньої зарплати в Україні на день отримання заробітку (доходу). З 01.01.2018 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску визначається як максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.


5.02.2018 0:37 28

Доповнення: в новому , погодженому проекті http://www.ukrmilitary.com/2018/02/proekt-zakonu-pro-pensii.html?m=1 , пропонується за 1рік військової рахувати не 2 , а 2.5%, за інший стаж ( після 60 років 1 рік — 1 %) , максимально 90%, а для УБД, чорнобильців і інших пільгових категорій до 100%. З 1 січня в розрахунок береться середня зарплата за 2014-2015-2016 роки = 3764,4, а з 1 грудня береться середня зарплата за 2016 і 2017 роки = 5266 грн.


5.02.2018 0:49 Матчасть-исходник для подсчета

ст.40 Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії п.2 /https://i.factor.ua/ukr/law-77/section-481/article-9847/

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики.

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);

К — страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.


5.02.2018 0:55 28

Для Матчасть-исходник для подсчета. З використанням цієї мат-часті все й підраховано .


5.02.2018 1:00 28

Ще одне уточнення: підрахунок наведений вище є ориєнтиром для тих хто звільнявся з посад не нижче капітана


5.02.2018 1:59 пеши исчо

Не болтай ерундой. Индивидуальный коэфф зарплаты у подавляющего большинства 1,0 — 1.5 и не больше! От сержанта до майора — не больше! У хенералов может и 2, и 3, и 5 — но у всех остальных — не больше! Сколько сейчас полицаи (не хенералы) получают, и какая средняя зарплата в стране, какой у них сейчас индивидуальный коэффициент, всасываешь??? Вот и у пенсионеров такой — у кого 1,0 а у кого и 1,5. Ну а если даже на коэффициент выслуги помножить, да хоть бы и 0,6 — 0,7, все одно не густо получается, а гораздо МЕНЬШЕ чем по ныне действующему закону, если пересчитывать по денежному содержанию полиции. Так что не надо лохматить бабушку и агитировать нас за шоколадную власть — импичмент неизбежен.


5.02.2018 9:54 Справедливый

Справедливее было бы пересчитывать через валютный коэффициент: дали пенсию 1500 в 2004, когда доллар был по 5, значит 300 долларов, сегодня это 8400, вот вся арифметика. Ее можно было бы не для всехкатегорий , а для маленьких пенсий применить, чтобы выравнять соцсправедливость. Но это только мечты.


5.02.2018 10:15 Brat777

Акцизи хочуть підвищити до європейського рівня Україна взяла на себе зобов’язання підвищувати акцизні збори на алкоголь і тютюнові вироби, в цьому році цигарки подорожчають на 18%, а алкоголь — на 11%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.


5.02.2018 10:30 Свідомий

Значіть пити та смалити не будемо, їсти рева наказав також багато не треба — ось вам і економія на тих наших “еуропейських” пенсіях. Зекономили — будь ласка по бізвізу до цивілізації. От як, заживемо по новому, як і обіцяв нам петро. Треба за нього триматіса й проголосувати ще раз, тоді у нас буде повний комунізьм чи шото такое, но нє як у совку було. Там була біда, а тепер ….


5.02.2018 12:34 Brat777

Шо там слышно? Пенсии сегодня давать будут или нет? Отзовитесь кто что-то знает.


5.02.2018 12:54 Рахуйте самі

Для тих хто бажає визначитись з можливою сумою пенсії після перерахунку, потрібно пригадати свої зарплати по роках і прикинути середній коефіцієнт ( Кз ). Щодо визначення з рівнем особистих коефіцієнтів , йдемо від зворотнього : 1) Для коефіцієнта не менше 1 середній рівень зарплати за рік має бути, відповідно, не менший : 2003р -372,72 грн; 2004 —524,14 ; 2005- 735,57; 2006- 928,81; 2007- 1197,91; 2008- 1573,99; 2009- 1650,43; 2010-1982,63; 2011-2370,53; 2012- 2752,95; 2013-2979,46; 2014- 3149,95; 2015-3661,41; 2016- 4482,35. 2) Для коефіцієнта не менше 1,5 середній рівень зарплати за рік має бути, відповідно, не менший,: 2003р -559.08грн; 2004 — 786.21 ; 2005- 1103.36; 2006-1393.26; 2007- 1796.86; 2008- 2360.96; 2009- 2475.65; 2010- 2973.95; 2011- 3555.8; 2012- 4129.43; 2013- 4469.19; 2014- 4724.92; 2015- 5492.21; 2016- 6723.52. 3) Для коефіцієнта не менше 2 середній рівень зарплати за рік має бути, відповідно, не менший : 2003р – 745.74 грн; 2004 — 1048.28 ; 2005- 1471.14; 2006- 1857.62; 2007- 2395.82; 2008- 3147.98; 2009- 3300.86; 2010- 3965.26; 2011- 4741.06; 2012- 5505.9; 2013- 5958.92; 2014- 6299.9; 2015- 7322.82; 2016- 8964.7. 4) Для коефіцієнта не менше 2,5 середній рівень зарплати за рік має бути, відповідно, не менший : 2003р – 931.8 грн; 2004 — 1310.35 ; 2005- 1838.93; 2006- 2322.03; 2007- 2994.76; 2008- 3934.96; 2009- 4126.08; 2010- 4956.58; 2011- 5926.33; 2012- 6882.38; 2013- 7448.65; 2014- 7874.88; 2015- 9153.52; 2016- 11205.88. Далі « Кз » необхідно помножити на коефіцієнт вислуги ( Кв ) і на середню зарплату за 2014-2016рр =3764 грн 40 коп. , а з 1 грудня 2018р на 5266 грн. Наприклад, зробимо розрахунок для 30 років вислуги, Кв = ( 30 х 2,5 ) : 100 = 0,75 . Отже при 30 роках вислуги при Кз = 1 пенсія становитиме на 1 січня 2823,3грн, на 1грудня – 3949.5 грн; при Кз=1.5 — на 1 січня 4234.95 на 1 грудня – 5924.25; при Кз= 2 – на 1 січня 5646.6 на 1 грудня – 7899.0; при Кз= 2,5 – на 1 січня 7058.25, на 1 грудня – 9873.75 ;


5.02.2018 13:19 В.В.

Воспитание не позволяет ответить в рифму… Шо можно считать, если официально нет законопроекта, внесенного в ВР?


Комментировать